Matlab

matlabMATLAB predstavuje aplikačné programové prostredie pre vedeckotechnické výpočty, návrhy počítačových simulácií, algoritmov, pre meranie a spracovanie signálu. Obsahuje vysokoúrovňový jazyk pre numerické výpočty, množstvo nástrojov (toolsy) pre špecifické oblasti výpočtov, matematické funkcie pre lineárnu algebru, štatistiku, Fourierovu analýzu, filtrovanie, optimalizácie. Obsahuje dvojrozmerné a trojrozmerné grafické funkcie pre vizualizáciu dát.  Nadstavbou MATLABu je program SIMULINK. Simulink  je prostredie pre simuláciu a multidomain Model-Based Design pre dynamické a vstavané systémy. Poskytuje interaktívne grafické prostredie a prispôsobiteľné sady knižnice blokov, ktoré umožňujú navrhnúť, simulovať, implementovať a testovať rôzne časovo premenné systému, vrátane komunikácie, riadenia, spracovania signálu, spracovanie videa a spracovanie obrazu.

Na univerzite je v súčasnej dobe možnosť spúšťať až 200 akademických licencií programu MATLAB súčasne, dohľad nad počtom licencií robí licenčný sieťový server. Okrem toho sú k dispozícii nasledovné toolboxy s počtom licencií

     -    Toolboxy pod MATLAB
          o     Bioinformatics – 50 licencií
          o     Communications – 50 licencií
          o     Control system – 50 licencií
                    o     Database – 50 licencií
          o     Fixed-Point – 50 licencií
          o     Signal Processing – 50 licencií
          o     Statistics – 50 licencií
          o     Symbolic Math – 50 licencií

     -    Blocksets pod MATLAB
          o     Communications – 50 licencií
          o     Signal Processing – 50 licencií

    -    Toolboxy pre SIMULINK
          o     SimDriveline – 50 licencií
          o     SimElectronics – 50 licencií
          o     SimElektronics – 50 licencií
          o     SimHydraulics – 50 licencií
          o     SimScape – 50 licencií

Inštalácia klienta sa robí z inštalačného CD, rozlišuje sa 32 – bitová a 64-bitová verzia programu.

V súčasnej dobe sú k dispozícii verzie programov R2010b a R2011b, ktorá bola uvoľnená dňa 1.9.2011.