Comsol

Inštalácia klienta
 1. Založiť inštalačné CD do mechaniky
 2. Spustiť setup.exe
 3. Kliknúť na "New Comsol 4.1 installation"
 4. Kliknúť na "I accept..."
 5. Vybrať "Licence format: <port number>@<host name>"
 6. Dopísať do port number: 1718
 7. Dopísať do host name: lic.uniza.sk
 8. Cez button check je možné overiť spojenie k licenčnému serveru. Ak vypíše - License is valid - môže sa pristúpiť k inštalácii



  Názov užívateľa sa automaticky vpisuje podľa názvu PC a je možné ho meniť

 9. Vyberá sa platforma pre inštaláciu - 32 resp. 64 bit - výberá sa podľa operačného systému
 10. Vybrať typ inštalácie. Zvoliť Custom a neinštalovať licenčný manager a moduly ktoré nebude užívateľ potrebovať



 11. Vo voľbách zvoliť podľa potreby. Môže ostať všetko zvolené.



 12. Nasleduje samotná inštalácia podľa výberu modulov a dokumentácie
 13. Inštalácia dokončená, program sa spúšťa štandartním spôsobom