Autocad » Inštalácia klienta

Používa sa inštalačné CD

 1. Založiť inštalačné CD do mechaniky
 2. Spustiť setup.exe
 3. Objaví sa inštalačné okno 4. Volba – instalace produktu
 5. Výber jazyka – česky alebo anglicky
 6. Potvrdenie o akceptácii licenčnej zmluvy – I Accept
 7. Zadať info o produkte – ser. číslo a licenčný klúč
 8. Sériové číslo – 357-81015749, kľúč – 651C1 9. Pri inštalačnom okne treba vybrať volbu – konfigurovať. Zadať názov licenčného servera – lic.uniza.sk. Objaví sa nasledovný obrázok 10. Prebieha inštalácia programu na klientskom počítači 11. Po ukončení inštalácie sa zjaví oznam