Autocad

Autocad education master suite – 175 súčasne bežiacich licencií
  • Kompletná ponuka 18 produktov Autocad v cz a eng  verzii pre 32 a 64 bit OS
  • 2 roky servisné poplatky