Adobe

Licencovanie sw ADOBE. CLP kontrakt medzi združením EUNIS a ADOBE.

Licenčný program Adobe CLP (Cumulative Licensing Program) spočíva s tom, že nákupy SW sú sčítavané a podľa nakumulovaného počtu bodov (licencie sú ocenené určitým počtom bodov) z predchádzajúcich objednávok sa zákazník dostáva do vyššej úrovne a tým k lepšej cene. Zákazník tak v rámci CLP programu získava zľavy i na malé nákupy. Vďaka tomu, že EUNIS združuje pomerne veľký počet subjektov, ktorých nákupy sa kumulujú, dostane sa škola do lepších licenčných úrovní skôr, než by sa tam dostali jednotlivé školy svojimi vlastnými nákupmi.

Prostredníctvom CLP kontraktu možno nakupovať väčšinu softwarových aplikácií Adobe, ako je napr. Acrobat, Photoshop, InDesign, Illustrator, Flash, Dreamweaver, Premiere, a sady Creative Suite a ďalšie.

Postup objednávania CLP licencií

Univerzita (pracovisko) vystaví objednávku dodávateľovi produktov Adobe. Ten licencie objedná u autorizovaného licenčného strediska ADOBE.

Objednávka musí obsahovať tieto náležitosti:
  1. číslo afiliácie (subkontraktu) Žilinskej univerzity – 4400219750
  2. presný názov školy, fakulty (ústavu či pracoviska)
  3. adresu
  4. meno a priezvisko osoby zodpovednej za správu licencií na fakulte (pracovisku)
  5. e-mailová adresa, telefón osoby zodpovednej za správu licencií
  6. presné označenie objednávaných licencií (produkt, verzia, jazyková verzia,EU English alebo Multilanguage, platforma – už sú multiplatformové, počet licencií). Všetky tieto informácie získate v cenovej ponuke od dodávateľa licencií..
  7. po objednaní licencie zákazník obdrží od dodávateľa pozvánku do licenčného portálu. Po akceptácii a prípadne aj voľbe obdobia na aké chce mať zákazník platnosť prenájmu mu bude vygenerované číslo VIP (Value Incentive Plan). Pod týmto účtom sa mu potom budú kumulovať licencie.
Dodávateľ CLP licencií produktov ADOBE.
exe s.r.o., Na Hrebienku 5, 811 02 Bratislava