Úvodné informácie o softvérových licenciách na ŽU

Programové produkty uvedené na tejto stránke je možné používať pre školské účely, na univerzitných počítačoch v aulách, počítačových učebniach a na počítačoch zamestnancov, nie však pre komerčné účely.

Niektoré z uvedených licencií sú na ŽU voľne prístupné, iné je potrebné zakúpiť.

Bližšie informácie inštalácie produktov, zakúpenia licencií, prípadne špecifické podmienky použitia sú uvedené pri jednotlivých produktoch.

 Licencie prístupné na ŽU
Licencie treba zakúpiť
 Prístup k médiám a kľúčom
 MS Campus Agreement
  správcovia fakultných sietí
 Matlab   helpdesk@uniza.sk
 Statistica   nie je potrebné DVD
 Comsol Multiphysics
  helpdesk@uniza.sk
 AutoCad   helpdesk@uniza.sk
  MS Select, Academic
helpdesk@uniza.sk
  Adobe http://www.adobe.com/sk/downloads/
» voľba vyskúšať